Melle en Merelbeke laten bestuurskracht onderzoeken en vragen mening inwoners over mogelijke fusie

De lokale besturen van Melle en Merelbeke laten onderzoeken wat een fusie zou betekenen voor beide besturen. Dat gebeurt aan de hand van een bestuurskrachtanalyse. Er is een onderzoeksbureau aangesteld om een grondige analyse uit te voeren en de mogelijkheden en risico’s in kaart te brengen. Ook de inwoners zelf mogen zich laten horen. Zowel in Melle als in Merelbeke kun je deelnemen aan een participatiemoment in maart of april. Of geef hier online je mening.

Analyse van de bestuurskracht 

Lokale besturen krijgen steeds meer en complexere taken. Afzonderlijke besturen beschikken niet altijd over voldoende middelen en mensen om al hun taken efficiënt uit te voeren. Een analyse van de bestuurskracht vormt dan een duidelijk, objectief beeld van de huidige situatie en een mogelijke situatie als er een fusie zou komen. 

Participatiemomenten inwoners in maart en april 

Niet alleen de cijfers en toekomstige uitdagingen kunnen een onderbouwde beslissing mogelijk maken, ook de inbreng van de inwoners is belangrijk. Daarom vinden er in de twee besturen telkens twee participatiemomenten plaats: twee in maart en twee in april. In maart gebeurde dat op woensdag 8 maart om 20 uur in het gemeentehuis van Melle en op donderdag 9 maart om 20 uur in het gemeentehuis van Merelbeke.

In april zullen deze momenten doorgaan op woensdag 12 april om 20u in het gemeentehuis van Merelbeke en op donderdag 13 april om 20u in het gemeentehuis van Melle.

Het is de bedoeling om nog voor de zomer te beslissen of er een fusie komt. Beide gemeenteraden zullen daarvoor akkoord moeten gaan. 

Inschrijven

Wil je inschrijven voor het participatiemoment op donderdag 13 april om 20u in het gemeentehuis van Melle? Dan kan dat in het e-loket via onderstaande link.

Inschrijven

Digitaal je mening geven

Kan je er moeilijk bijzijn? Er is ook een online bevraging beschikbaar. Je kan ze invullen door op onderstaande link te klikken.

https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_d3Z2FpCZFzYqTJQ