Gemeenschapsdienst

Het lokaal bestuur kreeg van het Europees Sociaal Fonds (ESF) een subsidie van 7396,84 euro om langdurig werkzoekenden opnieuw aan de slag te helpen via gemeenschapsdienst. Melle is een zogenaamde leerwerkplek, waar de werkzoekenden dankzij de begeleiding van twee mentoren verschillende taken op zich nemen.

Werkervaring

De bedoeling is dat langdurig werkzoekenden de nodige werkervaring opdoen en zich op die manier opnieuw kunnen integreren in de arbeidsmarkt. De werkzoekende krijgt hiervoor een beperkte vergoeding.

In Melle zullen de langdurig werkzoekenden ingezet worden voor onderhoud. Ze kunnen zwerfvuil opruimen, het gemeentelijk depot onderhouden, taken op vlak van groenonderhoud opnemen, onderhouds- en logistieke taken in de Parkschool uitvoeren, bladeren en/of sneeuw ruimen, ...

Mentoren

Twee mentoren van het lokaal bestuur kregen een opleiding om de werkzoekenden te begeleiden en te coachen.