Gemeente levert voorwaardelijke vergunning af voor aanleg fiets- en voetpaden

Gepubliceerd op dinsdag 14 december 2021 13.19 u.
Het gemeentebestuur heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning afgeleverd voor het aanleggen van fiets- en voetpaden langsheen de Vossenstraat, Gemeenteplein, Kerkstraat, Dorpsplein en Kruisstraat. Inwoners kunnen nog in beroep gaan tegen de beslissing bij de provincie.

Op 7 december heeft het college van burgemeester en schepenen een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het aanleggen van fiets- en voetpaden in de vermelde straten.

Het college van burgemeester en schepenen heeft voorafgaand alle bezwaren grondig doorgenomen en de volgende voorwaarden opgelegd om hieraan tegemoet te komen:

  • De versmalling in de Vossenstraat uitvoeren met bloembakken;
  • De Eikerwegel ter hoogte van het Gemeenteplein als fietsstraat opnemen in dit project;
  • Indien er geen schrikafstand van 50 centimeter kan voorzien worden tussen de biggenruggen en het fietspad dan dienen de biggenruggen vervangen te worden door een ribbelstrook;
  • Het verloop van de fietssuggestiestrook op het Gemeenteplein aanpassen zodat deze ten opzichte van de as van de weg steeds een gelijke afstand heeft.

De volledige beslissing is na te lezen via deze link.

Inwoners kunnen tot 12 januari 2022 in beroep gaan tegen deze beslissing bij de deputatie van Oost-Vlaanderen via deze link.

Info en contact
Dienst stedenbouw
09 210 07 52
grondgebiedszaken@melle.be