Gemeentegrachten

Voor het overwelven van gemeentegrachten moet een machtiging aangevraagd worden bij de Dienst Openbare Werken.

Hoe aanvragen?

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt het bij de dienst openbare werken. Je aanvraag wordt onderzocht en bij een positieve evaluatie wordt een vergunning verleend.