Gemeentelijk atelier voor beeldende kunsten 'Het Ovenveld'

Het gemeentelijk atelier voor beeldende kunsten: het Ovenveld biedt iedereen de gelegenheid tot beeldhouwen, potten draaien, boetseren, houtsnijden en etsen. Het atelier is onder andere uitgerust met een moderne keramiekoven en een aantal draaischijven. Regelmatig gaan er cursussen door. Jaarlijks wordt er ook een tentoonstelling georganiseerd in het gemeentehuis tijdens de Melse Feesten.

Voorwaarden

Je kan gebruik maken van het atelier als je je eerst aansluit bij de vzw Ovenveld en Kunstgroep M. Vervolgens kan je kiezen om ook 'werkend lid' te worden. In dat geval krijg je een sleutel ter beschikking om in het atelier te kunnen werken. Het gebruiksreglement kan je onderaan deze pagina vinden.

Hoe aanvragen?

Je neemt eerst contact op met de vzw om lid te worden.

Je voltooit het lidmaatschap door overschrijving van de 10 euro lidgeld op het rekeningnummer BE32 890 444 2765 02

Werkende leden storten de bijdrage hiervoor op rekeningnummer BE08 0910 0030 8813 van het gemeentebestuur Melle met vermelding 'werkingsgeld Ovenveld'. Dit kost 100 euro voor een jaar en 50 euro voor een half jaar. Het volledige retributiereglement vind je onderaan deze pagina.

Kostprijs

Lidmaatschap van de vzw bedraagt 10 euro. Wil je daarnaast 'werkend lid' worden en toegang krijgen tot het atelier, dan betaal je 50 euro voor een half jaar of 100 euro voor een volledig jaar. Daarnaast wordt een waarborg gevraagd voor de sleutel. Die bedraagt 50 euro.

Meer info

Wie meer wil weten over de vzw Ovenveld en Kunstgroep M, wendt zich best tot de secretaris: Dhr. Nand Huyghe, Dageraadstraat 57, 9090 Melle of nand.huyghe@skynet.be