Gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC)

De GBC is een multidisciplinair en beleidsoverschrijdend overlegforum waarin de betrokken partners samen mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen uitwerken.

De GBC is verantwoordelijk voor:

  • de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan.
  • de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid, meer bepaald bij (een geheel van) maatregelen met betrekking tot de ondersteuning van andere strategische plannen, de verbetering van bestaande infrastructuur, de aanleg van nieuwe infrastructuur, de uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer en bij andere maatregelen die bijdragen tot duurzame mobiliteit.

De gemeenteraad bepaalt hoe de GBC wordt samengesteld (zie ook onderstaand besluit).
De GBC wordt voorgezeten door de schepen van mobiliteit Dirk Gistelinck.