Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

De Gecoro heeft als taak het opvolgen van het gemeentelijk structuur- en uitvoeringsplan, de verordeningen en de gemeentelijke jaarprogramma's. De commissie kan ook adviseren bij het vergunningenbeleid.