Gemeentelijke werkgroep verkeer

Ben je op zoek naar de agenda en verslagen? Klik rechts op de blauwe knop!

De werkgroep komt bijeen om belangrijke algemene dossiers rond verkeer te bespreken. Hij heeft als opdracht om te zorgen voor overleg, adviezen en initiatieven rond verkeer, mobiliteit en vooral verkeersveiligheid. De werkgroep denkt na welke infrastructurele maatregelen wenselijk en mogelijk zijn, vooral wanneer heraanleg van wegen nodig is.