Geslacht wijzigen

Personen die overtuigd zijn dat hun genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij hun geboorte werd toegeschreven, kunnen hun geslachtsregistratie laten aanpassen. De aanpassing is een administratieve procedure. Er worden geen medische eisen gesteld.

Voor wie?

 • Meerderjarige Belgen, ook wanneer zij in het buitenland wonen
 • Ontvoogde minderjarige Belgen
 • Meerderjarige niet-Belgen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen of niet-Belgen vanaf 16 jaar

Voorwaarden

Meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen:

 • identiteitsbewijs
 • ondertekende verklaring (je kan de verklaring meenemen of bij de dienst burgerlijke stand ondertekenen)

Niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar:

 • identiteitsbewijs
 • ondertekende verklaring
 • bijstand van beide ouders of van de wettelijke vertegenwoordiger bij de eerste verklaring
 • een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater waaruit blijkt dat je deze beslissing alleen kan nemen

Hoe aanvragen?

De procedure bestaat uit 2 stappen.

1. De aangifte

Je brengt mee:

Je krijgt een ontvangstbewijs en een informatiebrochure mee.

De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings op de hoogte van de aangifte. De procureur des Konings gaat na of de aanvraag niet in strijd is met de openbare orde (vb. identiteitsfraude). Bij een negatief advies kan de ambtenaar van de burgerlijke stand geen akte van aanpassing opmaken.
Wanneer de procureur des Konings na 3 maanden geen negatief advies heeft gegeven, is dit gelijk aan een positief advies.

2. Opmaak van de akte

Na minimum 3 maanden en maximum 6 maanden ga je terug naar dezelfde burgerlijke stand met:

 • je identiteitsbewijs
 • het ontvangstbewijs
 • een tweede verklaring, waarin je herhaalt dat je de geslachtsregistratie in je geboorteakte wilt veranderen.

De ambtenaar maakt de akte op en vermeldt de aanpassing van de geslachtsregistratie ook op de kant van de akten die betrekking hebben op jezelf en op je afstammelingen in de eerste graad (kinderen).

Kostprijs

Gratis.

Na de procedure moet je wel een nieuwe identiteitskaart aanvragen.