Gesprekstafels

In de maand maart geven 1400 willekeurig geselecteerde Mellenaars hun mening over verschillende thema's in een enquête. Dit is een eerste stap in een ruimer traject. Verschillende thema's (mobiliteit, dienstverlening, welzijn,...) worden met alle geïnteresseerde Mellenaars verder besproken tijdens gesprekstafels op dinsdag 22 mei om 19.30 uur in Studio M, Molenweg 10.

Alle adviezen worden nadien door medewerkers van het gemeente- en OCMWbestuur gebundeld in een inspiratienota. Deze nota is één van de pijlers voor de opmaak van het nieuwe gemeentelijk meerjarenplan (2020-2025).

Wens je je in te schrijven voor de gesprekstafels? Vul dan hieronder je gegevens in via het online formulier.