GIAS is jouw digitale toegang tot gemeentearchieven van Melle

Gepubliceerd op woensdag 20 oktober 2021 11.26 u.

Wil je wel eens de notulen van de gemeenteraad raadplegen? Wil je meer weten over de geschiedenis van Melle of Gontrode? Zou je het oude bouwdossier van je woning willen inkijken? Via deze website kan je voortaan de archieven van de gemeente raadplegen en de nodige opzoekingen doen.


GIAS is een platform waar diverse Oost-Vlaamse gemeenten en organisaties gebruik van maken. De aangesloten besturen doen inspanningen om hun archief beter te ontsluiten. Deze samenwerking, die vanuit de gemeenten is gegroeid, is uniek binnen Vlaanderen. De beschikbare collecties groeien dagelijks aan, waardoor er steeds meer materiaal ter beschikking komt van de burger.


De komende jaren komen er nog diverse functionaliteiten bij en zullen de mogelijkheden voor ontsluiting uitgebreid worden. Op dit moment ligt de nadruk nog op het ter beschikking stellen van beschrijvingen. Gaandeweg zullen er meer mogelijkheden komen zoals raadplegen, hetzij
via de leeszaal of digitaal. Met GIAS kiezen de aangesloten organisaties voor een digitale weg voor archiefwerking.


Wat kan ik terugvinden op GIAS?
In de gemeentelijke archieven vind je diverse stukken die meer vertellen over Melle en haar inwoners. Voorbeelden hiervan zijn de notulen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, de registers van de burgerlijke stand, waar geboorten, huwelijken en overlijdens in geregistreerd worden, en de militieregisters. In deze laatste staan niet alleen de naam en geboortedatum van de miliciens, maar ook lees je ook hoe ontwikkeld de jonge man was: kon hij lezen, schrijven? Misschien ook rekenen? Had hij een goede opleiding genoten? En wat was zijn lengte?

Benieuwd naar meer?
Kijk dan zeker eens op www.gias.be en ontdek wat er nog allemaal te vinden valt op GIAS! Op www.gias.be vinden jullie de contactgegevens van de archiefdienst, net als die van andere besturen.