Gratis restafvalzakken voor chronische incontinentie, dialysepatiënten en STOMA-patiënten

Dialysepatiënten die thuis behandeld worden, mensen die lijden aan chronische incontinentie en STOMA-patiënten kunnen jaarlijks 20 grote restafvalzakken van 60 liter of 40 kleine restafvalzakken van 30 liter krijgen. Hiervoor dienen ze een aanvraagformulier in dat ook door de arts wordt ingevuld.

Het reglement met daaropvolgend het formulier kan je hier downloaden.