Groepsactie stookolietanksanering

Heb je nog een oude stookolietank die je niet meer gebruikt? Of wil je binnenkort overschakelen van stookolie naar een andere warmtebron?

Meld je dan vrijblijvend aan voor de groepsactie stookolietanksanering en ontdek de uitzonderlijke voorwaarden. Deze actie wordt georganiseerd door de gemeente Melle en Veneco. Zowel particulieren als landbouwbedrijven kunnen deelnemen.

Na inschrijving voor de groepsaankoop ontvang je een vrijblijvende offerte. Voor bijkomende info stemt de technicus verder met jou af via telefoon of mail. Zo wordt onder andere bekeken of je tank kan verwijderd of opgevuld worden. 

Op 12 november 2020 organiseert Veneco een online infomoment. Klik hier om deel te nemen. Na afloop kan je via de chatfunctie vragen stellen over de actie.

Waarom saneren?
De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buiten gebruik wordt gesteld, geledigd, gereinigd en verwijderd of opgevuld moet worden door een erkend tanktechnicus. Oude stookolietanks bevatten vaak nog olieresten en kunnen roesten en doorlekken. Dit houdt een ernstig risico in voor bodem en grondwatervervuiling. Een niet-gesaneerde tank houdt ook een financieel risico in want de eigenaar moet instaan voor de kosten van bodemsanering. Bovendien moet je bij verkoop van je woning met een attest kunnen bewijzen dat de tank correct werd gesaneerd. Meer info over de saneringsverplichting vind je op de website van de Vlaamse overheid.
 
Overschakelen op een andere energiebron? 
Stookolie neemt nog steeds een belangrijke plaats in als energiedrager voor verwarming. Dat is geen goede zaak voor het klimaat. Ook aardgas is een fossiele brandstof, maar de CO2-uitstoot van stookolieverbranding ligt 25 % hoger dan bij aardgasverbranding. De omschakeling van stookolie naar aardgas of een andere minder vervuilende energiebron is daarom een logische keuze, niet enkel voor het klimaat, maar ook voor uw gezinsbudget. Bovendien komt bij het gebruik van aardgas minder zwavel en fijn stof vrij wat ook de luchtkwaliteit en de leefbaarheid ten goede komt.

Vragen?
Contacteer:

An Heyerick, stafmedewerker energie en klimaat
an.heyerick@veneco.be
09 218 98 37