Haal je boosterprik tegen COVID

Gepubliceerd op vrijdag 23 september 2022 11.15 u.
Voor een volgende heropflakkering, willen we alle volwassenen de kans geven om hun persoonlijke bescherming te versterken met een boosterprik om zo veiliger de herfst- en wintermaanden in te gaan.

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn en ingaan op uitnodigingen voor boostervaccins, hoe minder snel en breed het virus zich kan verspreiden.

Locatie:

Het vaccinatiecentrum voor de herstboosterprik wordt ondergebracht in de lokalen van CVO Groeipunt - Campus Wetteren.

Kom je met de wagen?

Geef dan 'Felix Beernaertsplein 28, Wetteren' in. 

Kom je met de trein?

Dan kan je een terugbetaling aanvragen van je ticket via onderstaand formulier.

Doelgroepgerichte uitnodigingen

Elke meerderjarige inwoner (of jongere vanaf 12 jaar met een immuniteitsstoornis) die een basisvaccinatie heeft ontvangen zal een uitnodiging per brief of via Mijn Burgerprofiel krijgen. 

Vóór 1 november zal iedereen de kans krijgen om een boosterprik te halen.

Vanaf 24 augustus worden verschillende soorten uitnodigingen verstuurd:

  1. Eerst krijgen de 65-plussers, mensen met verzwakte immuniteit vanaf 12 jaar en zorgverleners een uitnodiging. Voor hen is de vaccinatie sterk aanbevolen. Zij krijgen een vaccinatiemoment voorgesteld.
  2. Daarna volgt een uitnodiging voor de rest van de bevolking (18-plus). Aan hen wordt het vaccin aangeboden. Als ze willen ingaan op de uitnodiging moeten zij zelf - bij voorkeur digitaal - een afspraak maken met hun vaccinatiecode die op de uitnodiging staat.

Minderjarigen komen niet in aanmerking voor de herfstbooster als ze al een eerste boosterprik na hun basisvaccinatie ontvingen. Ze ontvangen dus ook geen uitnodiging. Uitzondering op deze regel:

  • minderjarige stagiairs in de zorg: deze worden meegenomen met het zorgpersoneel
  • minderjarigen vanaf 12 jaar met een immuniteitsproblematiek

Vergeet je afspraak niet te annuleren wanneer je elders gevaccineerd wordt (bv. ziekenhuis, woonzorgcentrum,…) of je niet wenst in te gaan op je uitnodiging. Op die manier kan het vaccinatiecentrum de beschikbare vaccins optimaal inzetten.

Afspraak geannuleerd?

Heb je je afspraka in september geannuleerd? Dan kan je nog steeds je prik komen halen. Bel hiervoor naar de callcenter (zie verder)

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een herfstvaccinatie is een wachttijd van ten minste 3 maanden na je laatste COVID-19 vaccin aanbevolen. 

  • Ontving je vóór 1 augustus nog een late boosterprik? Je zal dus ten vroegste 3 maanden na je laatste booster de herfstbooster ontvangen. De verzending van de uitnodigingen zal hiermee rekening houden. Dit betekent dat 80-plussers die in juni werden gevaccineerd, pas in de loop van september een uitnodiging ontvangen om twee weken later gevaccineerd te worden.
  • Ontving je na 1 augustus nog een boosterprik? Je zal geen uitnodiging voor de herfstbooster meer ontvangen. De boosters na 1 augustus worden als herfstbooster beschouwd.

Wie kan nog een basisvaccinatie ontvangen?

Iedereen die nog geen basisvaccinatie ontving, komt hiervoor nog in aanmerking. Dit zal met het klassieke vaccins van Pfizer gebeuren en niet met de aangepaste vaccins.

  • wie 5 of 12 jaar wordt, ontvangt een uitnodiging voor basisvaccinatie.
  • volwassenen die nog geen basisvaccinatie ontvingen (bvb. nieuwkomers die immigreren), kunnen zelf contact opnemen met het vaccinatiecentrum voor een afspraak op het nummer 09 396 68 08.

Heb je een vraag over je afspraak/je coronaprik?

Het callcenter is elke werkdag van 9u tot 17u telefonisch bereikbaar op het nummer 

09 396 68 08

Geraak je niet binnen? 

Laat je vraag hier achter. 

Een calltaker neemt zo snel als mogelijk contact met je op.

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje op laatjevaccineren.be. Veelgestelde vragen staan hier opgesomd.