Hartveilige gemeente

Melle is sinds kort een hartveilige gemeente. We ontvingen de titel omdat we beschikken over verschillende AED toestellen en omdat meer dan 10% van onze personeelsleden de cursus reanimeren en defibrilleren volgde.

Steden en gemeenten Hartveilig

In België worden dagelijks ongeveer 30 mensen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis: op straat, thuis, op het werk, tijdens het sporten,... Een ziekenwagen doet er vaak minutenlang over om ter plaatse te komen. En dat terwijl tijd cruciaal is voor de overlevingskans van deze slachtoffers.

Nu overleeft slechts 5 tot 10 procent van hen, maar dat kan anders. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt deze een stroomstoot toegediend met een AED, dan heeft het slachtoffer tot 70% kans om te overleven.

Een AED in de buurt én mensen met kennis van reanimatietechnieken, verhogen de overlevingskansen aanzienlijk.

Wat doet een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart kan toedienen. Een AED analyseert het hartritme van een slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. 
Het AED toestel geeft gesproken instructies en leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het overnemen.

Hoe werkt een AED?

Een AED is heel eenvoudig te bedienen. De meeste toestellen hebben maar één of twee knoppen: een om het toestel aan te zetten en eventueel een tweede om een elektrische schok toe te dienen.

Zodra de AED geactiveerd is, stuurt de adviesstem de hulpverlening. De eerste adviezen zijn altijd: 'Alarmeer de hulpdiensten' en 'Ontbloot de borstkas van het slachtoffer'.

Zodra de borstkas van het slachtoffer ontbloot is, brengt de eerstehulpverlener de twee zelfklevende elektroden van het AED-toestel aan. De AED vraagt om het slachtoffer niet meer aan te raken en begint met een automatische analyse van het hartritme.

Als de AED levensbedreigende hartritmestoornissen vaststelt, zal hij een stroomstoot door het hart sturen. Dit wordt ook defibrilleren genoemd. Bij sommige AED-toestellen moet de hulpverlener dit zelf doen door op een knop te drukken.
Een snelle stroomstoot kan het normale ritme van het hart herstellen, zodat het bloed weer door het lichaam gepompt kan worden. Op die manier wordt hersenschade bij het slachtoffer voorkomen.

Daarnaast is hartmassage en beademing altijd nodig. Ook dat zegt het toestel. Na twee minuten reanimeren analyseert de AED opnieuw het hartritme om te zien of er nog een schok nodig is. Zo gaat de eerstehulpverlener door met reanimeren en defibrilleren tot de ziekenwagen of de MUG ter plaatse is.

Waar kan ik een AED-opleiding volgen?

Het Rode Kruis Melle geeft AED-opleidingen. Zo krijgen mogelijke omstaanders de vaardigheden én het vertrouwen om in te grijpen bij een hartstilstand.

In de AED-opleiding leren cursisten:

 • Hoe ze een plotse hartstilstand snel kunnen herkennen
 • Hoe ze anderen moeten waarschuwen
 • Hoe ze hartmassages en beademingen kunnen toedienen in afwachting van de AED
 • Hoe ze de AED kunnen herkennen
 • Hoe ze de AED moeten gebruiken bij de reanimatie
 • Hoe ze een gereanimeerd slachtoffer moeten bijstaan tot het hulpteam arriveert

Heb je als individu of als vereniging interesse om een AED-opleiding te volgen? Neem dan contact op met Johan Van Impe van het Rode Kruis (vorming@melle.rodekruis.be).

Waar vind je de AED-toestellen?

In de gemeente bevinden zich al een heel aantal AED-toestellen. Deze bevinden zich op volgende locaties:

 • Gemeentehuis
 • Cercle Melle
 • Basisschool Sint Franciscus
 • Gildenhuis
 • GOC Gontrode
 • Lidl
 • Tentstar
 • Kleine Havertuin
 • Politiebureau Brusselsesteenweg 
 • Kouterslag
 • Turnhal Vossenstraat
 • Sporthal Pontstraat