Huis van het Kind

Een huis voor alle opvoeders, kinderen en jongeren

Opvoeden is niet eenvoudig. Dat kan elke ouder bevestigen. Soms kunnen we wel eens een goed gesprek gebruiken, een beetje advies, tips en ideeën en erkenning van andere ouders. Van aanstaande ouder tot grootouder, van kleuter tot puber tot professionele opvoeder.

Want opvoeden doe je niet alleen!

Ouders en opvoeders komen op verschillende momenten in het opgroeien van kinderen kom in contact met verschillende organisaties die hen proberen te ondersteunen in hun vaak moeilijke opdracht. Dit gaat van Kind & Gezin tot de bibliotheek of de basisschool maar ook meer gespecialiseerde hulpverlening. Huis van het Kind bundelt de krachten en de expertise om nog beter ondersteuning te kunnen bieden en in te spelen op wat opvoeders of kinderen en jongeren nodig hebben op dit moment in de samenleving.

De partners engageren zich ertoe om samen de brug te maken tussen hun aanbod en de vragen van ouders. Samen wordt er nagedacht om het bestaande aanbod nog meer toegankelijk te maken en drempels te verlagen. Zodat elk kind, elke ouder of opvoeder zich gesteund kan voelen in de uitdagingen die opgroeien en opvoeden met zich meebrengt. Dit gaat concreet over het verzamelen van informatie, inzetten op sensibilisatie, organiseren van workshops en evenementen over de drie pijlers van Huis van het Kind: ontmoeting, gezondheid en opvoedingsondersteuning.

Een prille start

Huis van het Kind Merelbeke – Melle neemt in 2019 een frisse start. De partners uit Merelbeke zien het volledig zitten om het traject dat zij reeds afgelegd hebben verder te zetten met de partner uit Melle. Een nieuwe samenwerking biedt heel wat nieuwe mogelijkheden. Heb je zelf suggesties of ideeën of wil je op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen? Je kan ons terug vinden op facebook onder de groep: Huis van het Kind Merelbeke – Melle: https://www.facebook.com/groups/1291805870904417/