Huisnummer

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer. Dit geldt niet alleen voor gezinswoningen maar ook voor gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van gebouwen is een bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

Hoe aanvragen?

Je vraagt het huisnummer aan bij de gemeente. Dit kan telefonisch, per mail of je kan langskomen bij de dienst bevolking.

Bij nieuwbouw vraag je een huisnummer aan voor elke nieuwe woning. Bij een verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer woongelegenheden moet je¬†verschillende huisnummers aanvragen zodat de woongelegenheden erkend kunnen worden als aparte wettelijke verblijfplaatsen.

Het toegekende huisnummer moet aangebracht worden op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.