Ik kan niet gaan stemmen op 9 juni. Hoe geef ik een volmacht?

Gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2024 17.05 u.
Wat moet je doen als je op verkiezingsdag niet naar het stembureau kan gaan? Heb je een geldige reden? Dan kan je iemand een volmacht geven om in jouw plaats te gaan stemmen.

Voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen geldt er nog steeds een opkomstplicht. Je moet je op verkiezingsdag met je oproepingsbrief melden in het stembureau. Kiezen is een democratisch recht, het staat je dus vrij om blanco te stemmen.

Ben je op 9 juni verhinderd of kan je niet naar de stembus gaan?

Dan kan je iemand machtigen om in jouw plaats te stemmen. Je moet je afwezigheid wel verantwoorden. De reden waarom je niet kan gaan stemmen moet op het volmachtformulier staan. Een afzonderlijk attest zal niet aanvaard worden in het stembureau. Er zijn een aantal
gegronde redenen om een volmacht te geven. We hebben ze voor jou opgesomd in een handige matrix.

Reden Wat moet je doen?
Ziekte of handicap

Jouw dokter moet het volmachtformulier attesteren. Op die manier bevestigt jouw
arts dat je niet kan gaan stemmen.

Om beroepsredenen
in het buitenland

Jouw werkgever moet het volmachtformulier attesteren. Op die manier bevestigt
jouw werkgever dat je niet kan gaan stemmen.

Om beroepsredenen in België

Jouw werkgever moet het volmachtformulier attesteren. Op die manier bevestigt
jouw werkgever dat je niet kan gaan stemmen.

Verblijf in een strafinrichting

De directie van de strafinrichting moet het volmachtformulier attesteren. Op die
manier bevestigt de directie dat je niet kan gaan stemmen.

Activiteiten als zelfstandige,
schipper, markt- of foorkramer

Het gemeentebestuur moet jouw afwezigheid attesteren op het volmachtformulier. Je moet dan jouw ondernemingsnummer en een verklaring op eer voorleggen aan het gemeentebestuur. Dit kan je ten laatste doen op vrijdag 7 juni.

Activiteiten omwille van
godsdienst of overtuiging

De organisator van de activiteit moet het volmachtformulier attesteren. Op die manier bevestigt de organisator dat je niet kan gaan stemmen.

Tijdelijk verblijf in het
buitenland

Als je op 9 juni op vakantie bent in het buitenland dan moet je jouw afwezigheid
door het gemeentebestuur laten attesteren. Ook dit kan je ten laatste doen op
vrijdag 7 juni.


Je moet dan wel enkele bewijstukken kunnen voorleggen zoals een vliegticket
of een hotelreservatie.


Kan je dat niet omdat je bijvoorbeeld met de wagen reist of op vakantie gaat
bij familie in het buitenland, dan kan je een verklaring op eer afleggen bij
de burgemeester.


Let wel, je kan geen volmacht geven als je op vakantie bent in België.

Studieredenen

Studenten laten hun volmachtformulier tekenen door hun onderwijsinstelling

Aan wie kan je een volmacht geven?

Dat kan je zelf kiezen. Hou er wel rekening mee dat de persoon die in jouw plaats gaat kiezen, stemgerechtigd moet zijn. Hij of zij mag ook slechts 1 volmacht hebben en gaat naar het stembureau waar jij normaal gezien had moeten stemmen.

Wat moet je als volmachtgever doen?

Eerst en vooral moet je jouw eigen gegevens invullen op het volmachtformulier (type ACD11). Je kan dit formulier downloaden op de website verkiezingen.fgov.be of je kan het tijdens de openingsuren van ons gemeentehuis ophalen bij de dienst bevolking. Vergeet niet om de
reden waarom je kan niet stemmen te laten attesteren. Daarna vul je ook de gegevens in van de persoon die jij aanduidt om in jouw plaats te gaan stemmen. Tenslotte ondertekenen jullie beiden het volmachtformulier.

Geef ook jouw oproepingsbrief mee aan de volmachtkrijger. Zo weet hij of zij in welk bureau ze voor jou moeten gaan stemmen.

Wat moet je als volmachtkrijger doen?

De volmachtkrijger gaat eerst in zijn eigen bureau stemmen. Pas daarna kan de volmachtkrijger voor de volmachtgever gaan stemmen in het stembureau waar jij als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen. De volmachtkrijger moet volgende documenten kunnen voorleggen: het ingevuld en ondertekend volmachtformulier, zijn eigen afgestempelde oproepingsbrief en zijn eigen identiteitskaart.

Wat als je niet kan stemmen en geen volmacht geeft?

Als je zelf niet gaat stemmen en je geen volmacht geeft, dan kom je op de lijst terecht van kiezers die niet gestemd hebben. Die lijst gaat naar de vrederechter en de politierechter bepaalt mogelijke straffen of boetes.

Indien je dus om bepaalde redenen niet bij volmacht wil of kan stemmen, moet je de oproepingsbrief met het correcte attest of document (werkgever, dokter/ziekenhuis, verblijf
in het buitenland…) opsturen of bezorgen op de dienst bevolking van de gemeente.

Ook als je de dag van de verkiezingen zelf door overmacht verhinderd bent (ziekte, ongeval, enz.) bezorg je het bewijs van je afwezigheid (doktersattest, proces-verbaal, enz.) met een kopie van je oproepingsbrief aan de vrederechter.

Je kan ook een vriend of familielid vragen om naar het stembureau te gaan waar je normaal gezien moest gaan stemmen. Hij of zij kan dan de documenten overmaken aan de voorzitter van het stembureau die de documenten aan de vrederechter bezorgt.

Weet dus dat een volmacht geven geen verplichting is, je afwezigheid bewijzen is dat wel.

Nog enkele antwoorden op jouw praktische vragen

Wat moet ik doen als ik geen oproepingsbrief gekregen heb?

Heb je geen oproepingsbrief gekregen, dan kan je een duplicaat ophalen op het gemeentehuis. Je kan langskomen tijdens de openingsuren of een afspraak maken met de dienst bevolking. Dit kan ook nog op verkiezingsdag. Je kan op 9 juni nog tot 14 uur terecht op het gemeentehuis.

Wat moet ik doen als ik mijn oproepingsbrief verloren ben?

Ook in dit geval kan je een duplicaat ophalen op het gemeentehuis. Je kan hiervoor tijdens de openingsuren of op afspraak terecht bij de dienst bevolking. Dat kan op 9 juni nog tot de sluiting van de stembureaus.

Om hoe laat kan ik gaan stemmen?

In onze gemeente stemmen we met potlood. Je kan van 8 tot 14 uur jouw stem uitbrengen.

Meer info verkiezingen: www.verkiezingen.fgov.be