Infoavond verkeerssituatie Wezenstraat-Kloosterstraat

Gepubliceerd op vrijdag 17 november 2023 8.39 u.
Het lokaal bestuur organiseert een infoavond over de definitieve verkeersinrichting van de Wezenstraat en Kloosterstraat. De voorbije maanden werden een aantal proefopstellingen getest om de verkeerssituatie in deze straten te verbeteren.

De eerste proefopstelling startte in september 2022 en liep tot de kerstvakantie van datzelfde jaar. Gedurende die periode werd alle verkeer via de Kloosterstraat gestuurd met uitzondering van het plaatselijk verkeer ter hoogte van de Sparwinkel.

Daarna volgde onmiddellijk een tweede opstelling in de Wezenstraat die vandaag nog loopt. Deze proefopstelling duurt iets langer dan gepland door de vertraging bij het belijnen van de fietsstraat in de Wezenstraat.

Evenwichtige verdeling

Op advies van de Werkgroep Verkeer geeft het college van burgemeester en schepenen er de
voorkeur aan om de verkeersdruk op een evenwichtige manier te verdelen over de Kloosterstraat en de Wezenstraat, met behoud van de schoolstraat in de Wezenstraat.

Tijdens de infoavond zal het bestuur haar voorkeur voor de tweede proefopstelling die de huidige situatie is, toelichten en met de bewoners in gesprek gaan. Hun feedback en voorstellen voor verbetering van de verkeerssituatie in de Wezenstraat en Kloosterstraat zijn waardevol. Daarom verwachten we jou op woensdag 29 november om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.