Inschrijven Europese verkiezingen voor EU-burgers

Ben je een Europese burger en woon je in Melle dan kan je op zondag 9 juni 2024 deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Wil je hier deelnemen aan de verkiezingen dan moet je ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente.

Ben je nog niet ingeschreven dan heb je nog tot 31 maart 2024 de tijd om jouw aanvraag voor inschrijving in te dienen. Je moet wel voldoen aan vijf voorwaarden. Is dat het geval en is jouw inschrijving aanvaard dan kan je kiezen voor de kandidaten op de Belgische lijsten voor het Europees Parlement. Neem je hier in Melle deel aan de Europese verkiezingen dan kan je niet meer deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in jouw land van herkomst.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
  3. Minstens 16 jaar oud zijn;
  4. Over stemrecht beschikken;
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst (minimumleeftijd voor de inschrijving: 14 jaar).

Nationaliteit

Om te mogen stemmen, moet je op de datum van de verkiezing van het Europees Parlement onderdaan zijn van één van de 26 lidstaten die samen met België de Europese Unie vormen: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije, Slovenië of Zweden.

Je moet aan de nationaliteitsvoorwaarde voldoen op de dag waarop de kiezerslijsten worden afgesloten en dat is ten laatste op 1 april 2024.

Verblijfplaats

Je moet ook ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente waar je in België verblijft en in dit geval is dat Melle. Ook aan deze voorwaarde moet je ten laatste op 1 april 2024 voldoen.

Leeftijd

Om te mogen stemmen, moet je minstens 16 jaar zijn op de dag van de verkiezing (9 juni 2024).

Stemrecht hebben

Om te mogen stemmen, mag je je niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht die door de Belgische wet voorzien worden. Bovendien mag je in jouw land van herkomst jouw stemrecht niet verloren hebben door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing.

Kiezerslijst

Je moet ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente waar je jouw hoofdverblijfplaats heeft. Daartoe vul je het formulier C/1 online in. Je kan dit formulier ook opvragen bij onze gemeente indien Melle jouw hoofdverblijfplaats is.

Uiterlijk op 31 maart 2024 moet je:

Onderzoek aanvraag

Het gemeentebestuur zal jouw aanvraag op basis van de op het formulier vermelde elementen onderzoeken. Als je door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zal je een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

Zodra jouw inschrijving op de kiezerslijst goedgekeurd is, zal je in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht zijn om op 9 juni 2024 (behalve voor jongeren onder de 18) te gaan stemmen. Je zal dan niet meer kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.

Intrekking inschrijving

Indien je later opnieuw wil deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst, zal je de intrekking van jouw inschrijving bij de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats heeft, kunnen aanvragen. Dit kan ook om een andere reden gedaan worden. Je kan deze aanvraag niet indienen tussen 1 april 2024 en de dag van de verkiezing.

Eenmalig inschrijven

Indien je in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen hebt ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 2014 of 2019) en je toen als kiezer erkend werd, hoeft je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Jouw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

Inschrijving controleren

Je kan jouw inschrijving verifiëren bij het gemeentebestuur of via de applicatie Mijn DOSSIER, op het adres https://www.mijndossier.rrn.fgov.be (tab «Mijn gegevens» ► «Verkiezingen») met behulp van jouw elektronische verblijfstitel, jouw PIN-code en een elektronische kaartlezer.

Niet-erkenning

Het College van burgemeester en schepenen kan ook beslissen dat je niet erkend wordt als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven. Deze beslissing word je dan officieel en schriftelijk meegedeeld. De beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep. Voor informatie over de beroepsprocedure kan je terecht bij het gemeentebestuur of op de site www.verkiezingen.fgov.be (tab «Kiezers»).

Meer informatie

Aarzel niet om contact op te nemen met de Dienst Bevolking van onze gemeente.

Je kan ook de verkiezingswebsite van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken raadplegen: www.verkiezingen.fgov.be.