Inschrijven verkiezingen voor burgers van vreemde origine

Op 14 oktober 2018 gaan de lokale verkiezingen door. Burgers van vreemde origine die in België verblijven kunnen zich inschrijven voor de verkiezingen, maar wel onder voorwaarden.

Voor wie?

Burgers van de Europese Unie die 18 jaar zijn op het moment van de verkiezingen, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister en genieten van je burgerlijke en politieke rechten.

Burgers van buiten de EU moeten minstens vijf jaar in België wonen en aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Wie aan de voorwaarden voldoet en ingeschreven was voor de verkiezingen van 2000, 2006 of 2012 hoeft zich niet opnieuw te registreren.

Hoe aanvragen?

Je dient je aanvraag in om te worden opgenomen in de kiezerslijsten uiterlijk op 31 juli bij de gemeente. De formulieren vind je op de website van de federale overheid. Je kan ook langskomen bij de dienst Burgerlijke Stand.