Inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheersplannen 2022-2027

Gepubliceerd op donderdag 18 april 2019 14.51 u.
Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse regering de stroomgebiedbeheersplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De kennisgevingsnota kan ingekeken worden en opmerkingen zijn mogelijk.

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheersplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Vanaf 19 april tot en met 19 juni 2019 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou het beste worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota kan je downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via de website www.mervlaanderen.be. Je kan de nota ook inkijken op het gemeentehuis of stadhuis en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. Tot en met 18 juni 2019 kan je je opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar de website www.mervlaanderen.be of belt u naar het gratis nummer 1700.