Jeugddienst

De jeugddienst doet aan beleidsontwikkelend werk voor kinderen en jongeren en waakt over de jeugdbelangen op alle gemeentelijke beleidsvlakken. Dit houdt in dat de dienst op verschillende manieren werk maakt van het Melse jeugdwerk, de inspraak van iedereen die jong is, het bezorgen van informatie, speelruimte,... De jeugddienst is het klankbord en de spilfiguur tussen de gemeente en de jeugd en zorgt voor inspraak. Een goed voorbeeld hiervan is de jeugdraad.
Kortom, de jeugddienst is een gemeentelijke dienst die alles bekijkt door een jeugdbril om een vrijetijdsbeleid te ontwikkelen.