Kadaster

De kadastrale plannen van de gemeente Melle zijn ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Een uittreksel uit het kadastraal plan of een kopie van de kadastrale legger kan je tegen betaling verkrijgen bij het kadaster.