Vacature kinderbegeleider (m/v/x) groepsopvang samenwerkende onthaalouders

Functieomschrijving

OCMW Melle zoekt een kinderbegeleider (m/v/x) groepsopvang samenwerkende onthaalouders.

Wil jij meebouwen aan een wondere wereld vol warmte, creativiteit, waardering en vertrouwen?

Heb je een groot hart voor baby's, peuters en kleuters? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen zetten?

Werk je graag samen met één of meerdere collega’s? Dan is de dienst gezinsopvang van OCMW Melle op zoek naar jou! 

Je werkrooster bepaal je in overleg met je collega's en dienstverantwoordelijke.

Belangrijkste jobinhoud

 • Je staat in voor de opvang van kinderen in de gezinssfeer
 • Je verzorgt kinderen: gezond en gevarieerd eten klaarmaken en geven, verluieren, troost bieden,…
 • Je stimuleert de ontwikkeling van kinderen: taalaanbod, ruim spelaanbod en gevarieerde activiteiten, knutselen, zingen, dansen,…
 • Je zorgt ervoor dat elk kind zich tijdens de opvang goed voelt
 • Je observeert het gedrag en de evolutie van het kind
 • Je houdt actief, auditief en visueel toezicht, ook tijdens de slaapsituatie
 • Je wisselt regelmatig informatie uit met ouders, geeft hen inspraak en ondersteunt hen
 • Je staat in voor het dagelijkse onderhoud van de locatie

Profiel

 Persoonlijk

 • Je bent minstens 18 jaar
 • Je spreekt vloeiend Nederlands
 • Je kan een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen
 • Je verkeert in goede gezondheid

Jouw diploma

 • Bij voorkeur heb je een diploma dat in aanmerking komt voor begeleider in de kinderopvang volgens het decreet kinderopvang baby's en peuter of gelijkgesteld op basis van werkervaring met een bepaald diploma via een officieel attest van Kind & Gezin. 
 • Je beschikt bij voorkeur over een geldig attest levensreddend handelen.
 • Als kandidaat groepsopvang ben je bereid een opleiding 'het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de opvanglocatie' en 'voedselveiligheid' te volgen.

 Vaardigheden

 • Je kan inspelen op het ritme en de noden van kinderen
 • Je kan overleggen, omgaan met en luisteren naar ouders
 • Je kan samenwerken met één of meerdere collega’s. Je kan met je collega afspraken maken, deze vastleggen in een overeenkomst en de naleving ervan bewaken
 • Je kan goed plannen en organiseren
 • Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties
 • Je bent betrouwbaar in het omgaan met kinderen, ouders en de organisator
 • Je durft jezelf in vraag te stellen en wil bijleren
 • Je staat open voor begeleiding en ondersteuning van de organisator
 • Je kan op een respectvolle manier je grenzen aangeven
 • Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen
 • Je kan werken volgens de voorschriften voedselveiligheid vastgelegd door het FAVV

Jobgerelateerde competenties

 • Werken met kinderen: zuigelingen van 0 tot 3 jaar
 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)
 • Het kind wassen en verzorgen
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Spelactiviteiten organiseren
 • Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandigheid
 • Creativiteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Plannen en organiseren
 • Communiceren
 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid

Aanbod

 • Een samenwerkingsovereenkomst in het sui generis statuut voor onthaalouders
 • Een job waarbij je gewaardeerd, begeleid en ondersteund wordt door de organisator gezinsopvang
 • Maandelijks een belastingvrije vergoeding, afhankelijk van het aantal kinderen en opvangdagen
 • Opbouw van rechten voor kinderbijslag, terugbetaling van gezondheidskosten en pensioen
 • Vervangingsinkomen bij (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit en arbeidsongeval
 • Verzekering voor jezelf en de opvangkinderen
 • De organisator zorgt voor veel van je administratie en uitbetaling van je vergoeding
 • Steun bij de praktische opvolging van de kinderen
 • Opleiding en vorming op maat
 • Je job als samenwerkende onthaalouder is combineerbaar met loopbaanonderbreking of tijdskrediet

Vereiste studies

 • Professionele bachelor: studiegebied sociaal-agogisch werk
 • Deeltijds beroepssecundair onderwijs: rubriek personenzorg
 • Secundair volwassenenonderwijs: studiegebied personenzorg
 • BSO 3de graad kinderzorg - 7de jaar
 • gelijkwaardig door ervaring

Werkervaring

 • Beperkte ervaring (< 2 jaar)

Talenkennis

 • Nederlands (goed)

Contract

 • Tijdelijke job (met optie vast)
 • Voltijds
 • Dagwerk

Meer info

Meer info over de functie is te verkrijgen via personeelsdienst@melle.be.

Over het sociaal statuut van kinderbegeleider kan je hier meer lezen.