Kindergemeenteraad

Eén van de beleidsdoelstellingen van onze gemeente is om meer in te zetten op de participatie van kinderen en jongeren. We hebben al jaren een goed draaiende jeugdraad, nu geven we ook de jongere kinderen in Melle een stem met een eigen kindergemeenteraad.

Het doel van deze kindergemeenteraad is alle Melse kinderen te betrekken bij thema's waarvan zijzelf het meest af weten en ze tegelijk kennis te laten maken met hoe een gemeente en democratie werken.

Voorbeelden uit andere gemeenten tonen aan dat een kindergemeenteraad de beleidsparticipatie van deze doelgroep kan verhogen.

 Kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van alle Melse lagere scholen hebben zich voor deze kindergemeenteraad kandidaat gesteld en werden verkozen in hun klas. Dit gebeurde bij de start van het nieuwe schooljaar, dankzij een geslaagde samenwerking met de scholen en de jeugddienst van Melle.

De allereerste kindergemeenteraad van Melle vond plaats op woensdag 7 november 2018. In aanwezigheid van burgemeester Dirk De Maeseneer legden 23 van de in totaal 24 kindergemeenteraadsleden hun eed af en namen plaats aan de lange tafel van de raadzaal in het gemeentehuis. Bij de tweede kindergemeenteraad op woensdag 5 december 2018 kon ook het 24ste lid van de kindergemeenteraad zijn eed afleggen bij de burgemeester.

De vergaderingen van de kindergemeenteraad gaan telkens door in de raadzaal van het gemeentehuis, vier maal per schooljaar. Bij de start van het volgende schooljaar organiseren we vanuit de jeugddienst opnieuw verkiezingen in de Melse lagere scholen voor een nieuwe kindergemeenteraad.

De kindergemeenteraad is openbaar en iedereen is welkom in de raadzaal wanneer er wordt vergaderd. De laatste kindergemeenteraad van dit schooljaar vond plaats op woensdag 8 mei 2019.

Er worden altijd verslagen opgemaakt van de samenkomsten van de kindergemeenteraad, deze kan u hier raadplegen.