Kindergemeenteraad

Wat?

Eén van de beleidsdoelstellingen van onze gemeente is om meer in te zetten op de participatie van kinderen en jongeren. We hebben al jaren een goed draaiende jeugdraad, nu geven we ook de jongere kinderen in Melle een stem met een eigen kindergemeenteraad.

Het doel van deze kindergemeenteraad is om alle Melse kinderen te betrekken bij thema's waarvan zijzelf het meest af weten en ze tegelijk kennis te laten maken met hoe een gemeente en democratie werken.

Voorbeelden uit andere gemeenten tonen aan dat een kindergemeenteraad de beleidsparticipatie van deze doelgroep kan verhogen.

Wie?

Bij de start van elk nieuw schooljaar gaan we vanuit de jeugddienst op zoek in de Melse lagere scholen naar enthousiaste meisjes en jongens in het vijfde en zesde leerjaar, voor de samenstelling van een nieuwe kindergemeenteraad.

Op woensdag 7 november 2018 kwam de allereerste kindergemeenteraad van Melle voor het eerst samen.

Ook dit schooljaar zetelen er 23 kinderen aan de lange tafel in de raadzaal van het gemeentehuis. In aanwezigheid van burgemeester Dirk De Maeseneer legden zij op woensdag 16 oktober 2019 hun eed af, om 15u in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergaderingen van de kindergemeenteraad gaan telkens door in de raadzaal van het gemeentehuis, tenzij anders vermeld.

De kindergemeenteraad is openbaar en iedereen is welkom in de raadzaal wanneer er wordt vergaderd.

Verslagen