Kindersportacademie

Onze doelstelling is de kinderen een gevarieerde en sportieve zaterdagvoormiddag te laten doorbrengen. Hierbij maken ze kennis met diverse sporten. Onze lesgevers zijn allemaal pedagogisch gediplomeerd en proberen de kinderen naast bepaalde sportvaardigheden ook het plezier van bewegen over te brengen. 

Voor wie?

Kleuters

Bij de kleuters ontwikkelen we vooral coördinatie. De lessen zijn opgedeeld in een omloop en een spelgedeelte. Bij de omloop ligt het accent op turnen, klimmen, klauteren en evenwicht. Tijdens het spelgedeelte ligt het accent op balvaardigheid en behendigheid en leert je kind belangrijke sociale vaardigheden. Jouw kind krijgt af en toe een brevet mee naar huis met alles wat hij/zij al geleerd heeft. Op zaterdag van 10 tot 12 uur in de sporthal Pontstraat.

Lagere school

De lessen zijn opgedeeld in twee delen: een omloop en een sportgedeelte. Bij de omloop ligt het accent op turnen, klimmen, klauteren en evenwicht. Tijdens het sportgedeelte staat de initiatie in verschillende sporten centraal. De kinderen leggen regelmatig proeven af. Ook het spelelement wordt tijdens deze twee uurtjes niet verwaarloosd. Op zaterdag van 9.45 tot 11.45 uur in de sportzaal Kouterslag.

Bekijk de folder hier.

Hoe aanvragen?

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem

Kostprijs

Wie alleenstaande is met kinderen en inwoner van Melle, kan een korting van 4 euro per schijf van 25 euro terugkrijgen. Dit wordt teruggestort na controle bij de dienst bevolking.

Wie het financieel moeilijk heeft, kan terecht bij het OCMW.

Wie inschrijft en achteraf annuleert, moet rekening houden met de annulatievoorwaarden.

Wat meebrengen?

Je mag je kinderen een drankje en een koek of een stuk fruit meegeven.