Klimaatactieplan

De gemeente Melle ondertekende op 27/10/2015 het Europese Burgemeestersconvenant en engageert zich zo om op haar grondgebied tegen 2020 minstens 20 % minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2011. Dat wil de gemeente samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen, landbouwers,... Hiertoe heeft de gemeente samen met de Provincie Oost-Vlaanderen dit Sustainable Energy Action Plan (SEAP) opgemaakt. De gemeente werd hierin bijgestaan door Zero Emission Solutions en de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen. Het plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 17/10/2016.

U kan hieronder het duurzaam energieactieplan gemeente Melle bekijken en ook de bijhorende actietabel.