Laatste wilsbeschikking

Iedereen heeft de mogelijkheid om tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke laatste wilsbeschikking op te maken.

Op die manier leg je vast hoe je wil begraven of gecremeerd worden. Afhankelijk van je levensbeschouwing kan je ook het ritueel van de uitvaartplechtigheid laten vastleggen.

Je laat de laatste wilsbeschikking registreren bij de gemeente.

Hoe aanvragen?

Je kan het attest bij de dienst bevolking of online aanvragen.

Online aanvragen