Lees je graag? Schrijf je in voor de Leesjury!

De Leesjury is een leesclub voor kinderen en jongeren waarin je een aantal boeken leest en er met je leeftijdsgenoten over kan praten.


Je komt samen in leesgroepen waar je kan praten over de boeken, voorlezen uit de boeken en een toffe activiteit doen. De samenkomsten zijn onder begeleiding van een vrijwilliger en gebeuren in de hoofdbibliotheek. Op het einde kies je je favoriete boek.

Welke leeftijdsgroepen zijn er?

• Groep 1: - 6 jaar (3de kleuterklas)


• Groep 2: 6-8 jaar (1ste en 2de leerjaar)

• Groep 3: 8-10 jaar (3de en 4de leerjaar)

• Groep 4: 10-12 jaar (5de en 6de leerjaar)

• Groep 5: 12-14 jaar (1ste en 2de middelbaar)

Planning

• September: je kan je inschrijven als jurylid van de
Leesjury.

• Oktober tot april: de juryleden lezen de boeken en de
leesgroepen houden bijeenkomsten. De data van de
bijeenkomsten worden meegedeeld in september.

• Eind april: tijdens de laatste bijeenkomst stemmen de
juryleden op hun favoriete boek.

• Mei: de titels van de winnende boeken van elke leesgroep
worden bekend gemaakt. De bibliotheek organiseert een
slotfeest voor elke deelnemer.

INFO, INSCHRIJVINGEN & CONTACT

melle.bibliotheek.be/de-leesjury.

bibliotheek@melle.be | 09 210 07 80