Let op voor websites die uittreksels uit het strafregister aanbieden tegen betaling!

Gepubliceerd op woensdag 20 november 2019 16.17 u.
De dienst burgerzaken en de FOD Justitie stellen vast dat er sinds kort websites actief zijn die tegen betaling uittreksels uit het strafregister aanbieden. Graag willen wij alle inwoners erop wijzen dat het hier gaat om een mogelijk onwettige praktijk. De bevoegde autoriteiten onderzoeken momenteel

Een uittreksel uit het strafregister kan u altijd rechtstreeks aanvragen bij de dienst burgerzaken. Dit kan online via het digitaal loket (https://www.melle.be/product/35/uittreksel-strafregister) of aan het loket op het gemeentehuis. Deze procedure is bovendien gratis.