Maaibeheer

Tijdens de zomerperiode krijgen we regelmatig vragen van inwoners over de frequentie en wijze van maaien in onze gemeente. Bij het maaien van de waardevolle bermen passen we het Bermbesluit toe. Hogeschool Gent (HoGent) maakte in 2010 een bermbeheerplan op, om de potentiële en waardevolle bermen in kaart te brengen. Concreet: de gemeente voert de eerste maaibeurt uit na 15 juni en een eventuele tweede na 15 september.

Verbod biociden

Ook als inwoner moet je je verantwoordelijkheid nemen en de bermen langs bewoonde of onbewoonde gebouwen maaien. Weet dat je geen biociden mag gebruiken voor het beheren van de bermen. De gemeente doet dit al ruim tien jaar niet meer.

Het gemeentebestuur laat de bermen jaarlijks twee keer maaien met opvang van het maaisel. Dit gebeurt op een ecologisch verantwoorde manier waarbij de maaimachine op een minimumafstand van 10 centimeter ingesteld wordt.

Het gaat in totaal om meer dan tien kilometer in de Kalverhagestraat, Proefhoevestraat, Scheldeweg, Watermolenstraat, Buurtwegnr. 11, Meersstraat, Heidestraat, Proefhoevestraat en Sint-Bavostraat. De brugtaluds van de brug in de Merelbekestraat en de Zwaantjesstraat krijgen eveneens een maaibeurt, zonder opvang van het maaisel.

Het uitvoerend gemeentepersoneel neemt de andere straten en plaatsen voor zijn rekening. Bij sommige straten gebeurt dit frequenter, om de verkeersveiligheid te verzekeren. Locaties zoals het Elsdriespark en ’t Lijsternest worden vaker gemaaid voor het comfort van de gebruikers en bezoekers.

Japanse duizendknoop

Op dit moment zijn er nog geen efficiënte bestrijdingsmogelijkheden voor Japanse duizendknoop. Om verspreiding te voorkomen wordt de plant niet mee gemaaid bij de algemene maaibeurt. Door machinaal te maaien gaat de plant namelijk nog agressiever reageren en kunnen plantendelen verspreid worden. Hierdoor kunnen nieuwe planten ontstaan.

Enkel daar waar de duizendknoop de weggebruiker of omwonenden ernstig hindert, zullen we onze bermen manueel maaien om de hinder te beperken. Voor Japanse duizendknoop geldt er immers geen bestrijdingsplicht.

Maaibeurten beperken

Toch proberen we het aantal maaibeurten waar mogelijk drastisch te beperken, zoals in de omgeving rond het depot, het speelbos, het chiroterrein aan station Gontrode, de Schaapswegel en in de omgeving van het speelbos. Op de site van de bunker in de Rechte Ree maaien we enkel de looplijnen regelmatig. In de groene zone van de Verbande Bossen maaien we twee maaibreedtes vanaf de perceelsgrenzen van de woonkavels. Op het kerkhof van Gontrode maaien we dan weer minder frequent en willen we een deel inzaaien met bloemen. Zo creëren we een schuilplaats en voedselbronnen voor vlinders en bijen. Bovendien zorgen de bloemen tussen het gras ook voor geur en kleur.

Ook jij kan als inwoner de biodiversiteit een handje helpen door het aantal maaibeurten te beperken. Langer gras is bovendien beter bestand tegen hitte en droogte.