Maak kennis met jeugdinspecteur Yirka op Insta!

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Yirka, de jeugdinspecteur van de Politiezone Regio Rhode & Schelde. Als jeugdinspecteur wil ik het aanspreekpunt zijn voor de vele jongeren die in onze politiezone wonen.

Ik ben agente, maar werk voornamelijk in burger en wil proactief contacten leggen met minderjarigen. Maar ik doe dat natuurlijk niet alleen. Samen met mij werken nog 17 andere inspecteurs actief mee aan de jongerenpatrouilles die de politiezone op geregelde tijdstippen organiseert. Tijdens deze patrouilles zijn we maximaal aanwezig op het terrein en zijn we op een laagdrempelige manier aanspreekbaar voor jongeren, hun ouders en de buurtbewoners.

In nauwe samenwerking met onze interne partners zoals het sociaal team en de wijkwerking en onze externe partners zoals de jeugddienst en Drugpunt proberen we om tot een constructieve oplossing te komen wanneer er problemen zijn. Dat gebeurt uiteraard ook in samenspraak
met de ouders en de jongeren zelf.

Ik volg ook gerechtelijke dossiers op waarin jongeren uit onze politiezone betrokken zijn. Op die manier wil ik een meerwaarde betekenen om problemen op te lossen zoals spijbelen, (cyber)pesten, winkeldiefstal of lawaaihinder.

Omdat de leefwereld van jongeren zich voor een groot deel ook online afspeelt, heb ik een eigen Instagramaccount gemaakt: ‘jeugdinspecteur_yirka’. Met dit account wil ik de jeugd een extra kanaal aanreiken zodat jullie ons makkelijk kunnen contacteren!

INFO EN CONTACT
09 363 71 71
Instagram: jeugdinspecteur_yirka
PZ.RhodeSchelde.dorpteam@police.belgium.eu