Coronavirus

Het is essentieel dat de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk afgeremd wordt. We moeten dit doen om ervoor te zorgen dat de dokters en ziekenhuizen de toestroom van nieuwe patiënten blijven aankunnen. 

Om ervoor te zorgen dat ons gezondheidssysteem niet overbelast geraakt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat het virus zich minder snel verspreidt. Je moet er dus voor zorgen dat je zelf niet besmet geraakt en dat je ook geen of zo weinig mogelijk andere mensen besmet. 

Om dit te kunnen bereiken zijn er heel wat maatregelen nodig op verschillende niveaus. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen: de federale, Vlaamse en provinciale overheden, de gemeente maar ook de burger zelf. Hieronder vind je een overzicht van wat iedereen doet.