Grondige make-over subsidiereglement kleine landschapselementen

Gepubliceerd op dinsdag 18 juni 2024 11.08 u.
Het subsidiereglement voor kleine landschapselementen (KLE's) kreeg een update. Dat was nodig om de bedragen beter af te stemmen op de reële kosten van vandaag.

Kleine landschapselementen (of KLE’s) zijn het geheel van (knot-) bomenrijen, houtkanten, hagen, heggen, solitaire bomen, hoogstamboomgaarden, bermen, dijken, holle wegen, poelen, sloten en waterlopen.

Houtige KLE’s leveren aan de samenleving een hele reeks goederen en diensten (zogenaamde ecosysteemdiensten) zoals erosiebestrijding, beschutting voor vee, leefgebied en verbindingsgebied voor planten en dieren, opslag van CO2, verhogen van de aantrekkelijkheid van het landschap voor bewoners en bezoekers, landschapshout dat voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt,…

De financiële return voor de geleverde ecosysteemdiensten vanuit de maatschappij naar de eigenaar/beheerder van KLE’s toe is echter beperkt tot onbestaande. Vandaar het belang om de eigenaar/beheerder van kleine landschapselementen financieel te ondersteunen via een gemeentelijk subsidiereglement.

Wat is nieuw?

Het vorige subsidiereglement van Merelbeke dateerde al uit 2001 en dat van Melle uit 2011 en was daarom dringend toe aan een update, onder andere om de subsidiebedragen beter af te stemmen op de reële kosten vandaag.

We zetten kort even de belangrijkste nieuwigheden op een rij:

Het nieuwe gemeentelijke subsidiereglement KLE…

  • Streeft naar bondigheid en helderheid, wat leidt tot een toegankelijk reglement voor de aanvragers en het gemeentepersoneel;
  • Stemt de subsidiebedragen af op de actuele reële kost van aanplant en beheer;
  • Kiest niet langer voor het vergoeden van een hele waaier aan maatregelen, maar wel voor hogere subsidiebedragen voor een beperkt aantal gerichte maatregelen;
  • Voorziet ook vergoedingen voor bloemrijke akkerranden omwille van hun maatschappelijke voordelen in het agrarisch landschap;
  • Voorziet niet langer subsidies voor de aanleg van poelen, omdat je voor aanleg en beheer rechtstreeks terecht kan bij de gemeente Merelbeke via milieu@merelbeke.be en voor advies en steun bij het Regionaal Landschap Schelde-Durme via info@rlsd.be voor de gemeente Melle.

Boseigenaars kunnen voor poelen in hun bos of aan de rand ervan terecht bij de Bosgroep Oost-Vlaanderen via bosgroep@oost-vlaanderen.be.

1 subsidiereglement voor de 4 Rodelandgemeenten

De deelname van onze gemeente aan het Rodelandproject bood een mooie opportuniteit om de actualisatie samen met de andere Rodelandgemeenten te doen. Afstemming en samenwerking tussen de gemeente Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele resulteerde in één subsidiereglement KLE voor deze 4 gemeenten.

Je blijft uiteraard je subsidie aanvragen bij de gemeente waarin je KLE is gelegen.

Welke KLE’s komen in aanmerking voor subsidie?

  • Het subsidiereglement is van toepassing in de volgende ruimtelijke bestemmingen: agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, valleigebied, groengebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied, bufferzone.
  • KLE’s gelegen op een woonkavel komen niet in aanmerking voor subsidie, tenzij deze minstens 50m gelegen zijn van het woongebouw.

Meer info en hoe subsidie aanvragen

Het nieuwe subsidiereglement gaat in vanaf 1 juli 2024. Het volledige reglement kan je onderaan deze pagina bekijken, daar vind je meteen ook het aanvraagformulier.