Meer afval aan huis ingezameld door toename thuisconsumptie

Gepubliceerd op donderdag 12 augustus 2021 13.49 u.
Onder invloed van de coronamaatregelen veranderde ons leven noodgedwongen in 2020. We konden niet op restaurant, op vakantie of naar het werk. We consumeerden vooral 'in ons kot’. En dat zorgde thuis voor meer afval thuis.

Bovendien moesten de recyclageparken een tijd sluiten. Al die factoren zorgden voor een lichte stijging van het huisvuil, maar vooral een sterke toename van PMD, GFT, papier en karton via de huis-aan-huisophaling.

Mellenaars produceerden vorig jaar gemiddeld per persoon 112,2 kg restafval. Daarmee scoorden we het best van alle Verko-gemeenten. Wat selectief afval betreft (afval dat na ophaling gerecycleerd wordt) komen we uit op gemiddeld 238,5 kilo per inwoner.