Melle kritisch over toekomstscenario’s E17-viaduct

Gepubliceerd op dinsdag 18 juni 2024 10.53 u.
De gemeente Melle denkt samen met Destelbergen en Merelbeke mee na over de toekomst van het E17-viaduct in Gentbrugge. Het lokaal bestuur is kritisch over de tien scenario’s die vandaag op tafel liggen, omdat de ligging aan de R4 en de E40/E17 zowel een troef als een uitdaging vormt.

De vele geformuleerde alternatieven hebben immers een grote impact op de leefbaarheid en de lokale mobiliteit in Merelbeke en Destelbergen.

Er loopt momenteel een studie naar oplossingen voor het E17-viaduct in Gentbrugge en het verkeer in de ruime regio rond Gent via de E17 en R4. Melle, Merelbeke en Destelbergen gaven op 2 mei hun advies bij de Alternatievenonderzoeksnota (AON). Volgens hen valt de impact op de bereikbaarheid en leefbaarheid niet te onderschatten, aangezien de E17, E40 en R4 onze gemeentes doorkruisen. Bovendien willen ze vermijden dat regionaal of bovenlokaal verkeer zich verplaatst naar onze lokale wegen.

Voor Melle en Merelbeke betekent het gebrek aan inrichtingsvarianten voor het tracé van de E40 tussen de knooppunten Zwijnaarde en Merelbeke een groot struikelblok. De keuze voor een tunnel of overkapping moet onderzocht worden. Daarnaast verliezen heel wat belangrijke zones in Merelbeke-Melle hun bestaande ontsluiting.

De nota is onduidelijk over de ruimtelijke en visuele impact van de nieuwe infrastructuur op de stedelijke woon- en werkomgeving. Er gaat ook te weinig aandacht naar de problematiek van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Bovendien komt de projectdoelstelling rond landschap te weinig aan bod. De vele groengebieden in het projectgebied zijn een blinde vlek in de nota, terwijl dit net een kans biedt om die groenpolen met elkaar te verbinden. Daarnaast laat het project kansen liggen om openbaar vervoer en fietsroutes tussen de randgemeentes Destelbergen, Merelbeke en Melle met Gent te versterken.

De onderzoeksfase wordt vermoedelijk in het najaar van 2025 afgerond. Pas dan verkrijgen we zicht op een eventuele oplossing. Nadien volgt een uitwerkingsfase, alvorens de werken kunnen starten. Onze gemeente blijft de komende jaren, samen met Destelbergen en Merelbeke, actief betrokken bij het verdere verloop van dit proces.

Heb je als inwoner van Melle vragen over dit project, dan kan je hiervoor terecht bij de dienst verkeer.