Milieuklachten

Milieuklachten zijn klachten in verband met geluidshinder, geurhinder, lichthinder, stof- en roethinder, bodem- en/of waterverontreiniging. Hieronder vallen ook klachten waarbij er een vermoeden bestaat dat er gezondheidsrisico's aan verbonden zijn.

Hoe aanvragen?

Milieuklachten kunnen gemeld worden bij de dienst milieu. Wanneer een milieuklacht binnenkomt op de gemeente, wordt dit verder opgevolgd en desnoods bezorgd aan een bevoegde hogere overheid. Wanneer de gemeentelijke diensten gesloten zijn, kan je je melding doen bij de lokale politie.