Milieumelding klasse 3

Je moet een melding indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente als je bedrijf of activiteit volgens de Vlaremwetgeving ingedeeld wordt in klasse 3.

Vlarem is het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.

 

 

 

Hoe aanvragen?

Je stuurt het Vlaremformulier melding klasse 3 aangetekend op naar het College van Burgemeester en Schepenen of geeft het af tegen ontvangstbewijs bij de milieudienst.

De activiteiten mogen starten de dag na het indienen van het formulier, op voorwaarde dat dit volledig en correct ingevuld is en dat er op stedenbouwkundig vlak geen problemen zijn.

Je ontvangt een uittreksel van aktename.

Kostprijs

De gemeentebelasting bedraagt €75.

Reglement

  • Decreet Vlaamse Regering 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en alle wijzigingen van dit decreet
  • Besluit Vlaamse Executieve 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem I) en alle wijzigingen van dit besluit
  • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit

Uitzonderingen

Als een inrichting stedenbouwkundig niet verantwoord is, kan de activiteit niet plaatsvinden.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan bijzondere voorwaarden opleggen bij de aktename.

Wat meebrengen?

Het volledig en correct ingevuld meldingsformulier, met de nodige bijlagen.

http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/formulieren