Subsidies voor milieuprojecten

De gemeente kan een subsidie toekennen aan projecten die Mellenaars kunnen informeren en sensibiliseren rond milieu en natuur. 

 

Voor wie?

Zowel particulieren als verenigingen komen in aanmerking. Commerciële activiteiten worden niet ondersteund.

Hoe aanvragen?

Je kunt het subsidiereglement voor milieuprojecten hier raadplegen.
Wil je een aanvraag indienen? Vul dan het aanvraagformulier in en bezorg het aan de milieudienst.

Per kalenderjaar zijn er twee momenten om in te dienen.

Voor projecten die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni: indienen ten laatste 1 november van het jaar voorafgaand aan het project.

Voor projecten die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december: indienen ten laatste 1 mei van het jaar waarin het project start.

Kostprijs

De subsidie kan maximum 1.500 euro bedragen.