Milieuraad

Ben je op zoek naar de agenda en verslagen? Klik rechts op de blauwe knop!

De milieuraad heeft een driedelige doelstelling:

  1. De milieuraad beoogt de verbetering van het milieu, het behoud en het herstel van de natuur en het landschap in de gemeente.
  2. De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. In een afsprakennota tussen de milieuraad en het gemeentebestuur wordt vastgelegd over welke onderwerpen het gemeentebestuur in ieder geval het advies van de gemeenteraad vraagt.
  3. De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.