Minder Mobielen Centrale

Je maakt graag eens een uitstapje naar de stad of naar het grootwarenhuis. Die vriend heb je al een tijdje niet meer gezien en je hebt net afgesproken. Je hebt een afspraak bij de dokter of in het ziekenhuis. Maar hoe geraak je op die bestemming? Je hebt al een tijdje geen eigen auto meer. De bus stopt niet in je straat. Je zou wel een taxi willen bellen maar met je bescheiden inkomen kan je die niet betalen. Misschien kan de Minder Mobielen Centrale (MMC) dan wel de oplossing voor jouw probleem zijn. Enkele gemotiveerde vrijwilligers zetten zich dagelijks in om jou naar je bestemming te brengen.

Voor wie?

Mensen met verplaatsingsproblemen die geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer en met een maximum inkomen van twee keer het leefloon.

Voorwaarden

  • Gedomicilieerd zijn in Melle;
  • Minimaal 60 jaar zijn, uitgezonderd mensen met een ziekte, handicap of die in een sociale noodsituatie verkeren;
  • Minder mobiel zijn: verplaatsingsproblemen hebben omwille van ouderdom, ziekte of handicap of je in een sociale noodsituatie bevinden;
  • Het netto belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan twee maal het leefloon of je voldoet aan de voorwaarden van verhoogde tegemoetkoming van jouw mutualiteit;
  • Er is voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer voorhanden of het openbaar vervoer is niet toegankelijk.

Kostprijs

Elke gebruiker betaalt een lidmaatschapsbijdrage aan de MMC:

  • lidmaatschap voor 1 persoon: 10,00 euro per jaar of 5,00 euro na 30 juni;
  • lidmaatschap koppel/samenwonenden: 15,00 euro per jaar of 7,50 euro na 30 juni;
  • mensen die onder andere omstandigheden samenwonen (zussen, vrienden) worden niet als samenwonenden beschouwd en dienen dus elk afzonderlijk lidgeld te betalen.

De kilometerprijs bedraagt € 0,30 per kilometer en betaal je rechtstreeks en bij voorkeur gepast aan de chauffeur.