Mobiliteitsplan

Het vorige gemeentelijke mobiliteitsplan dateerde van 2005. Door de groeiende mobiliteitsbehoefte heeft de gemeenteraad beslist een nieuw duurzaam gemeentelijk mobiliteitsplan te maken. Daarom organiseerde de gemeente in 2017 en 2018 met de campagne “Maak Melle meer mobiel” twee uitgebreide inspraakrondes bij haar inwoners. Van 20 augustus tot en met 30 september 2019 kon je een derde keer reageren tijdens de publieke consultatieronde, deze keer over het voorlopig vastgestelde mobiliteitsplan.

 

De grote lijnen

Het plan vertrekt vanuit het STOP-principe. Dit betekent dat voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers) en collectief vervoer (Openbaar vervoer) voorrang krijgen. Het plan is niet anti-auto, maar geeft Personenwagens pas de vierde plaats. Zo zet Melle in op de leefbaarheid van de dorpskernen, de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen en de uitbouw van veilige fietsroutenetwerken. Per weg wordt ook onderzocht of die de functie vervult waarvoor hij bedoeld is en of aanpassingen nodig zijn.

Op 20 januari 2020 werd het mobiliteitsplan definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Het definitief vastgestelde mobiliteitsplan vindt u hier:beleidsplan_melle_definitieve_vaststelling

Het oude mobiliteitsplan kun je hier nog steeds raadplegen.