Mobiliteitsplan

Het huidige gemeentelijk mobiliteitsplan dateert van 2005. Door de groeiende mobiliteitsbehoefte heeft de gemeenteraad beslist een nieuw duurzaam gemeentelijk mobiliteitsplan te maken. Daarom organiseerde de gemeente in 2017 en 2018 met de campagne “Maak Melle meer mobiel” twee uitgebreide inspraakrondes bij haar inwoners. Van 20 augustus tot en met 30 september 2019 kan je een derde keer reageren tijdens de publieke consultatieronde, deze keer over het voorlopig vastgestelde mobiliteitsplan.

Bekijk de brochure hier.

De grote lijnen

Het plan vertrekt vanuit het STOP-principe. Dit betekent dat voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers) en collectief vervoer (Openbaar vervoer) voorrang krijgen. Het plan is niet anti-auto, maar geeft Personenwagens pas de vierde plaats. Zo zet Melle in op de leefbaarheid van de dorpskernen, de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen en de uitbouw van veilige fietsroutenetwerken. Per weg wordt ook onderzocht of die de functie vervult waarvoor hij bedoeld is en of aanpassingen nodig zijn.

Wie het Mobiliteitsplan volledig wil lezen, kan het downloaden onderaan deze pagina of op maakmellemeermobiel.be. Je kan ook een papieren versie inkijken in het gemeentehuis of de bibliotheek.

Inspraakreacties kan je tot uiterlijk maandag 30 september 2019 indienen via het inspraakformulier onderaan deze pagina of via mail naar verkeer@melle.be. Je kunt ook een brief afgeven in het gemeentehuis of de bibliotheek. Voor een vlotte verwerking en juiste interpretatie van je inspraakreactie, verwijs je best naar de pagina van de brochure of van het beleidsplan waarop je opmerking betrekking heeft.

Het voorstel van beleidsplan vindt u alvast hier: beleidsplan_Melle_voorlopige_vaststelling

Het oude mobiliteitsplan kun je hier nog steeds raadplegen.