Museumschatten verkozen

De jaarlijkse kermistentoonstelling van het gemeentelijk museum stond dit jaar in het teken van de Schatten Op Zolder. Verschillende vrijwilligers en medewerkers stelden hun favoriete verzameling voor aan het publiek. Bezoekers maakten kennis met beelden, processieborden, lesmateriaal, foto’s en schilderijen, dagelijkse gebruiksvoorwerpen,
werktuigen om pijlen te produceren, en zoveel meer…

Als afsluiter konden de bezoekers stemmen op hun favoriete verzameling. Dit is hoe de Mellenaars gestemd hebben:

Beeldencollectie van Jules Vits 48
Verzameling dagelijkse gebruiksvoorwerpen 33
Verzameling pijlenmakerij Gyselinck 26
Onderwijscollectie 23
Processiemateriaal (kledij, borden, kransen, …) 21
Archeologische verzameling 20
Militaria (uniformen, wapens, uitrusting, …) 20
Vlaggen en vaandels van Melse verenigingen  17
Iconografische collectie: foto’s, schilderijen, prenten… 7