Niet-Europees nationaal rijbewijs

Wanneer je een rijbewijs gehaald hebt in een land dat geen deel is van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), dan spreken we van een Niet-Europees nationaal rijbewijs. Je rijbewijs komt dan niet voor op de lijst van Europese nationale rijbewijzen.

Je mag in België op de openbare weg rijden met een geldig erkend niet-Europees nationaal rijbewijs voor een periode van maximum 185 dagen. Als je voor een langere periode in België blijft, moet je jouw rijbewijs omwisselen bij je gemeente.


Voorwaarden

Niet elk rijbewijs kan je zomaar omwisselen. Je mag je niet-Europees nationaal rijbewijs?bij ons inruilen voor een Belgisch nationaal rijbewijs als aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • Je bent minstens 185 dagen ingeschreven in België
  • Het rijbewijsmodel is erkend (zieĀ  lijst erkende niet-Europese rijbewijzen)
  • Je rijbewijs is nog geldig
  • Je kreeg je rijbewijs toen je nog niet ingeschreven was in België
  • Je nationaliteit komt overeen met die van het afleverende land en/of je kan bewijzen dat je minstens 185 dagen verbleef in dat land
  • Het rijbewijs wordt authentiek bevonden na controle door de echtheidscel


Wat breng je mee?

  • Je niet-Europees buitenlands rijbewijs
  • Je Belgisch identiteitsdocument of je verblijfskaart
  • Eventueel een recente pasfoto als je een andere foto wil dan die op je identiteitskaart of verblijfskaart