Voortaan kan je alles gratis ontlenen uit de bib

Het dienstreglement en retributiereglement voor de bib werden aangepast. Het nieuwe reglement treedt in werking op 1 september 2021 en is geldig in de hoofdbibliotheek en zijn uitleenpost.

Wat betekent dit voor jou als bibliotheekgebruiker?

We sommen hieronder de belangrijkste wijzigingen op.

• De uitleentermijn wordt 3 weken voor alle materialen.
Deze termijn kan maximaal 2 maal verlengd worden
indien het materiaal niet gereserveerd is.


• Je kan tot 15 boekmaterialen ontlenen per kaart.
Daarnaast kan je tot maximum 5 cd’s en 5 dvd’s ontlenen
per kaart.


• Alles kan gratis worden ontleend (geen leengeld meer
voor cd’s en dvd’s).


• Een reservatie blijft gratis, maar voor het niet (tijdig)
afhalen van een reservering betaal je 1 euro, tenzij je
een bericht geeft.

Materialen aanvragen uit een andere bibliotheek kost
voortaan 3 euro.


• Het ‘telaatgeld’ is voortaan 0,10 euro per dag te laat per
ontleend materiaal en dit voor alle materialen.


Herinneringsbrieven worden sneller verstuurd:


> Na 2 weken te laat: 1ste herinnering per mail of brief
(telaatgeld + (eventuele) portkosten).


> Na 4 weken te laat: 2de herinnering per brief (telaatgeld +
portkosten).


> Na 8 weken te laat: 3de herinnering per aangetekende
brief (telaatgeld + portkosten + vergoeding voor de
materialen). Indien je de materialen alsnog terugbrengt
vervalt de vergoeding.


> Na 12 weken te laat: (aangetekende) factuur (telaatgeld +
portkosten + vergoeding voor de materialen).