Nieuwe digitale diensten: het e-loket

Gepubliceerd op woensdag 8 februari 2023 6.30 u.
Als gemeentebestuur willen we onze burgers zo goed mogelijk van dienst zijn. Omdat we merken dat er steeds meer vraag is naar mogelijkheden om ook digitaal aanvragen te doen of afspraken te maken, hebben we het afgelopen jaar ingezet op de digitalisering van onze diensten.
Dit is een extra dienst voor de inwoners van Melle, dat wil zeggen dat ook de vroegere gang van zaken via de telefoon en in het gemeentehuis, van kracht blijft.
Afspraak maken
Wil je een afspraak maken met een van onze diensten?
Dan kan je dit nog steeds telefonisch of via e-mail doen, maar je kan ook zelf je afspraak inboeken via www.melle.be/afspraak-maken.
Digitaal loket burgerzaken
Tot nu toe kon je je aanvraag voor bepaalde attesten of documenten online aanvragen, maar moest je nog steeds naar het gemeentehuis komen om deze documenten op te halen.

Dit hebben we nu veranderd waardoor je bepaalde attesten en documenten online kan aanvragen en meteen ook in je mailbox ontvangt. Surf daarvoor naar www.melle.be/eloket, klik door naar het document dat je nodig hebt en meld je aan met je eID of via It’s Me. Je krijgt dit meteen als pdf, of sommige attesten worden later naar je gemaild.

Lancering digitaal loket ‘Eaglebe’

In februari lanceren we ook de nieuwe online tool ‘Eaglebe’ als digitaal loket voor de aanvragen voor inname van open- baar domein en evenementen. Het handige van deze tool, is dat je hierbij meteen ook een checklist krijgt als aanvrager.

Als gemeentebestuur wordt dankzij deze tool de opvolging van deze aanvragen efficie¨nter en verloopt de samenwerking met de orde- en hulpdiensten vlotter.
Digitaal loket voor inname openbaar domein

Als je tijdelijk het openbaar domein wil innemen voor een verhuis, levering, het uitvoeren van werken op de openbare weg of het plaatsen van een container, dan moet je daar- voor een vergunning aanvragen bij de gemeente Melle.

Als burger kan je van thuis uit je aanvraag online doen en kan je zelf de zone intekenen. De gemeentediensten en politie kunnen op deze manier de aanvraag verder digitaal afwerken. Er wordt een signalisatieplan opgemaakt, advies gevraagd en besproken, waarna de vergunning finaal kan gedownload worden.

Dit digitaal loket zal zorgen voor een betere en snellere dienstverlening naar de burger toe. Achterliggend wordt ook de inname doorgestuurd naar het Generiek Informatie- platform Inname Openbaar Domein (GIPOD). GIPOD verzamelt alle innames openbaar domein in Vlaanderen in één databank. Hierdoor worden conflicten tussen aanvragen, werken en evenementen vermeden en kan bijvoorbeeld ook mogelijke hinder bekeken worden.

De innames openbaar domein zal men kunnen aanvragen via https://www.melle.be/inname-openbaar-domein

Heb je verder nog vragen, bekijk dan eerst de uitgebreide helpdesk van Eaglebe of contacteer de dienst verkeer via verkeer@melle.be of telefonisch op het nummer
09 210 07 55.

Digitaal loket voor evenementen
Een fuif of muziekfestival, wandeltocht, rommelmarkt of kermis ... Elk evenement brengt de nodige voorbereiding met zich mee. Een evenement aanmelden is noodzakelijk om de juiste vergunningen te verkrijgen zoals een geluids- afwijking, inname openbaar domein of het schenken van sterke dranken. De gemeente controleert bovendien overlappingen met andere activiteiten of wegenwerken in de buurt. Zo wordt geluids- of verkeershinder vermeden en kunnen de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden.Organisatoren hebben er alle baat bij hun evenement tijdig aan te melden. Evenementen moet je minstens 6 weken vooraf aanvragen. De coo¨rdinator van het evenementenloket controleert of elke aanvraag volledig is en wint de nodige adviezen in bij de verschillende diensten: politie, brandweer, milieu en mobiliteit.

Hoe vroeger het evenement wordt aangemeld, hoe sneller men ook feedback zal ontvangen. Gaat het om een grootschalig event of een wielerwedstrijd, dan moet de organisator rekening te houden met een langere doorlooptijd en dient men de aanvraag beter al vroeger in.

Het loket is ‘slim en dynamisch’ waarbij, afhankelijk van de antwoorden, je meer of minder moet invullen. Per type evenement kan men een ander aanvraagformulier invullen.

Opdat niks verloren zou gaan, wordt het formulier steeds tijdelijk opgeslagen en kan je er op een later tijdstip aan verder werken. Wanneer je een account aanmaakt, kan je ook een oude aanvraag kopie¨ren en aanpassen.

Op www.melle.be/evenement-organiseren staat naast de aanvraagmodule nog allerlei praktische informatie zoals een handleiding van het evenementenloket, informatie over zaal- en materiaalverhuur en allerlei nuttige websites.

Op 8 februari 2023 om 20 uur organiseert de dienst Info & Feestelijkheden een infosessie rond het evenementenloket in de raadzaal van het gemeentehuis. Hierbij zal een kort overzicht en enkele tips worden meegegeven over de werking van het digitaal evenementenloket.

Heb je als organisator nadien nog bijkomende vragen, maak dan gebruik van de helpdesk van Eaglebe of contacteer de dienst Info & Feestelijkheden via infodienst@melle.be telefonisch op het nummer 09 210 07 77 of 09 210 07 78.