Nieuwe maatregelen droogte

Gepubliceerd op vrijdag 20 juli 2018 8.01 u.
Door de aanhoudende droogte worden door de provincie nieuwe maatregelen getroffen met betrekking tot het watergebruik in Oost-Vlaanderen:

Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

- voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers;

- voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (>100 liter);

- voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;

- voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

- voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen:

- in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten. 

 

Het volledige politiebesluit met alle uitzonderingen vind je hieronder.