26 nieuwe straatnamen in Melle en Merelbeke

Gepubliceerd op vrijdag 9 februari 2024 12.21 u.
Na de fusie moeten alle identieke of gelijkklinkende straatnamen verdwenen zijn. Zo krijgen 26 straten een nieuwe naam vanaf 1 januari 2025: 13 straten in Merelbeke en 13 straten in Melle.
Samen met experten gaan we op zoek naar goede alternatieven. Vervolgens kiezen de inwoners van de betrokken straten hun favoriet. Ook straten op de gemeentegrens veranderen van naam: ze krijgen een van beide namen.

Waarom een naamswijziging?

Merelbeke en Melle hebben heel wat straten die dezelfde naam hebben. Vanaf 1 januari kunnen die dubbele straatnamen voor problemen of onveilige situaties zorgen, vooral bij postbedrijven en hulpdiensten. Dus zijn we verplicht om op zoek te gaan naar een nieuwe naam voor een aantal straten.

We hebben een lijst opgemaakt van straatnamen die moeten veranderen omdat ze nu zowel in Merelbeke als Melle voorkomen of omdat een straat op de gemeentegrens verandert van naam. Daarbij hebben we vooral gekeken naar het aantal inwoners en bedrijven in de straat. Het gaat om de volgende straten:

Merelbeke

 • Azaleastraat
 • Beekstraat
 • Driesstraat
 • Fazantenstraat
 • Hovenierstraat
 • Jezuïetenwegel
 • Kloosterstraat
 • Kouterwegel
 • Lindestraat
 • Meersstraat
 • Steenakker
 • Tulpenhof

Melle

 • Begoniastraat
 • Bergstraat
 • Boomgaardstraat
 • Cliviastraat
 • Drieswegel
 • Heidestraat
 • Kapellestraat
 • Kerkstraat
 • Kerkwegel
 • Lamstraat
 • Pinksterbloemstraat
 • Pontstraat
 • Waterstraat

Straten op gemeentegrens

Bij straten waarvan de naam wijzigt op de gemeentegrens wordt een van beide straatnamen doorgetrokken.

 • Het stuk Scheldeweg in Melle met de huisnummers 66, 68 en 70 wordt de Burgemeester Van Gansberghelaan.
 • De Neerstraat in Merelbeke wordt de Meersstraat. 
 • De even huisnummers in de Gontrode Heirweg in Melle zijn aangepast om zo de even huisnummers vanuit Merelbeke door te trekken. 


Inwoners kiezen favoriet 

 • De inwoners van de betrokken straten worden nauw betrokken bij het hele proces, ook bij het zoeken naar een nieuwe straatnaam. We willen immers dat de nieuwe naam door iedereen gedragen wordt. Samen met experten gaan we op zoek naar goede alternatieven.
 • De inwoners kunnen op hun beurt stemmen op hun favoriet. Het resultaat van de stemming zal in de meeste gevallen bindend zijn. Enkel bij een te lage opkomst hakt het bevoegde college van burgemeester en schepenen de knoop door. Stemmen zal zowel digitaal als op papier kunnen.
 • De betrokken inwoners krijgen binnenkort een brief in de bus met meer uitleg over het stemproces en de timing. Eind maart organiseren beide besturen een bewonersinfoavond om hen zo goed mogelijk te informeren. Op die avond kunnen inwoners ook als eerste hun stem uitbrengen.

Administratieve last beperken 

 • Beide gemeenten behouden hun eigen postcode. Zo blijft de postcode van Merelbeke 9820 en die van Melle 9090. Veel inwoners zullen dus weinig merken van de fusie.
 • Voor de inwoners van de betrokken straten is de impact groter. We begrijpen dat een adreswijziging een administratieve last met zich meebrengt. Daarom bekijken we samen met onze diensten hoe we de adreswijzigingen zo veel mogelijk proactief en zonder tussenkomst van inwoners kunnen uitvoeren.

Alle info over de fusie lees je op de fusiewebsite.