RUP Brouwerij Huyghe

Gepubliceerd op maandag 25 februari 2019 11.14 u.

Het dossier werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 18 februari 2019. Het omvat een grafisch plan, een toelichtingsnota en een verordenend deel met de stedenbouwkundige voorschriften.

Het dossier ligt voor eenieder ter inzage op de dienst grondgebiedszaken, gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te Melle, tijdens de openingsuren gedurende de periode van 27 februari 2019 tot en met 27 april 2019. De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de gemeente, www.melle.be.

Bezwaren en/of opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek bezorgd aan de Gecoro, Gemeenteplein 1 te 9090 Melle per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.